4.0 01 Tổng hợp khóa học bất động sản chất lượng trên unica. 1. Phong thủy ứng dụng trong kinh doanh Bất động sản Áp dụng Âm dương ngũ hành, thuyết phong thủy vào cuộc sống và ứng dụng trong thiết kế xây dựng kiến trúc, gia tăng tài lộc 1.1. Bạn sẽ học được