Mã giảm giá Fpt Shop, Coupons giảm giá. Mã giảm giá FptShop luôn được cung cấp tùy theo các chương trình bán hàng hay việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của đối tác. Định kỳ hoặc các dịp lễ tết Fpt shop thường chạy chương trình tặng coupons giảm giá fptshop hay các mã