5 / 5 ( 2 votes ) Airbnb là gì? Airbnb Việt Nam hoạt động thế nào. Airbnb doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kết nối giữa người thuê phòng và chủ nhà thông qua ứng dụng internet. Airbnb được viết tắt từ doanh nghiệp khởi nghiệp ý tưởng ban đầu tên tiếng anh là